Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС ще проведе събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител на Административен съд – Кюстендил на 22.05.2018 г.

8 май 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи 22.05.2018 г. за дата, на която да се проведе събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител на Административен съд – Кюстендил.

Кандидатът Иван Христов Демиревски е съдия в Административен съд – Кюстендил.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд