Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи чрез жребий нови резервни членове на изпитните комисии за младши съдии в края на обучението им в НИП

8 май 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка със заявления за отводи, определи чрез жребий трима нови резервни членове на изпитните комисии за младши съдии в края на обучението им в НИП, както следва:

Галина Коцева - съдия в Окръжен съд – Габрово, гражданско отделение за резервен член на изпитната комисия по гражданско право и процес на мястото на Палма Василева Тараланска – Петкова (Окръжен съд – Русе) и двама резервни членове – Мария Лалова - съдия в Апелативен съд – София, наказателно отделение и Мая Йорданова съдия в Окръжен съд – Сливен, наказателно отделение на изпитната комисия по наказателно право и процес на местата на Люлин Венелинов Лозанов (Окръжен съд – Видин) и Руси Викторов Алексиев (СГС).

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд