Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие оценка на Милка Здравкова Варнова - Итова за участието ѝ в дейността на Съдийската колегия и предложи на Пленума на ВСС да приеме крайна оценка за периода, в който е заемала длъжността „изборен член на ВСС"

8 май 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, оценка на Милка Здравкова Варнова - Итова - съдия в Административен съд – София-област за участието ѝ в дейността на Съдийската колегия, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите на колективния орган по чл. 30, ал. 5 от ЗСВ и чл. 30а от ЗСВ.

Съдийската колегия предложи на Пленума на ВСС да приеме, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 3 от Методиката оценка на Милка Итова за участието ѝ в дейността на колективния орган, в  изпълнение на компетентностите на ВСС по чл. 30 - чл. 31 от ЗСВ, до изм. на КРБ със ЗИДКРБ, ДВ, бр. 100/18.12.2015 г. и изм. на ЗСВ със ЗИДЗСВ, ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., и компетентностите на Пленума на ВСС по чл. 30, ал. 2 от ЗСВ, както и крайна оценка за периода, в който е заемала длъжността „изборен член на ВСС“, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите и целите и задачите на колективния орган.

Предложенията ще бъдат внесени в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 10.05.2018 г.. за разглеждане и произнасяне.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд