Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС на следващото си заседание ще приеме принципно становище, с което ще изрази позицията си по отношение на медийни публикации

8 май 2018 година

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да приеме принципно становище, с което да изрази позицията си по отношение на медийни публикации, засягащи независимостта на съдебната власт, безпристрастността и компетентността на съдебните органи. Становището ще бъде обсъдено и гласувано на следващото редовно заседание, което ще се проведе на 15.05.2018 г. В тази връзка членовете на Съдийската колегия решиха да бъдат изготвени критерии, регламентиращи нарушаването на независимостта на съдебната власт и случаите на прилагането им.

Повод за решенията са писмо от Управителния съвет на Съюза на съдиите в България (ССБ) и сигнал от председателя на Софийски районен съд във връзка с медийни публикации по повод постановени съдебни актове.

В писмото от ССБ, е изразена загриженост от системните негативни медийни кампании, насочени срещу съдебната власт и срещу конкретни съдии при изпълнение на конституционните им правомощия, по повод публикация в интернет сайта „Правен свят“ от 23 април 2018 г. със заглавие „Първи „оправдателен“ състав. Как идентични искания за промяна на мярка за неотклонение се решават по два различни начина в АСпНС“. Според ССБ в текста са направени множество внушения, които целят да създадат убеждение, че съдиите от АСпНС Петя Колева, Димчо Георгиев и Даниела Врачева разглеждат въззивни частни наказателни дела с предмет съдебен контрол върху мерките за неотклонение в досъдебното производство в отклонение от принципа за случайното разпределение на делата; че при постановяване на съдебните актове по тези дела тримата съдии се водят от нелегитимни съображения, които поставят по съмнение тяхната безпристрастност. Цитирана е и друга публикация в медията насочена срещу съдии от АСпНС, като е направен извод, че се води целенасочена негативна медийна кампания срещу определени съдии от този съд, по повод на осъществяваната от тях правораздавателна работа.

Сигналът от председателя на СРС е във връзка с публикациите „Скандал в Пик! Столична съдийка в комбина с хулителя на Левски – лекето Емил Джасим!...“ и „Само в Пик! Красимир Каракачанов с остър коментар за осъдителната присъда срещу медията ни от хулителя на Левски – Емил Джасим“ от 03.05.2018 г. Посочено е,че в статиите не са изложени конкретни факти, анализ или оценка на съдебния акт, а по недопустим начин се атакува вътрешното убеждение и личността на съдията-докладчик Силвия Хазърбасанова. В сигнала е изразена тревога от използваните от медията изрази и квалификации, с които се заклеймява съдията-докладчик и с които се засягат не само нейното лично достойнство и добро професионално име, но и независимостта на съдебната власт.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд