Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Публикувано е класирането на участниците в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 15 свободни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури

8 май 2018 година

Днес, 08.05.2018 г. класирането на участниците в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 15 свободни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури е публикувано на интернет сайта на ВСС в раздел „Важно“, подраздели „Конкурсни процедури“ – Актуални събития и съобщения, както и в „Конкурсни процедури“ - „Конкурси" - "Конкурс за първоначално назначаване“ – „2018“ - “Районна прокуратура“.

Класираните кандидати в 3-дневен срок следва да подадат лично или чрез упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, в отдел „Конкурси на магистрати“ заявление, съгласно чл. 29, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, а в 7-дневен срок декларация (pdf) по чл. 19а от Закона за съдебната власт до Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия.

От общо 860 кандидати след проведен писмен изпит 152-ма бяха допуснати до устен изпит.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд