Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 09.05.2018 г. (сряда) започва прием на документи по обявените с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 13/24.04.2018 конкурси за повишаване и заемане на свободни длъжности "съдия" в апелативните съдилища

От 09.05.2018 г. (сряда) започва прием на документи по обявените с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 13/24.04.2018 г. :

КОНКУРС за повишаване и заемане на 10 /десет/ свободни длъжности „съдия” в Апелативните съдилища – гражданска колегия;

КОНКУРС за повишаване и заемане на 5 /пет/ свободни длъжности съдия” в Апелативните съдилища – търговска колегия;

КОНКУРС за повишаване и заемане на 2 /две/ свободни длъжности съдия” в Апелативните съдилища – наказателна колегия.

 

В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурсите в Държавен вестник /бр. 38/08.05.2018 г./ до 22.05.2018 г. включително, кандидатите могат лично или чрез писмено упълномощен техен представител да подадат документи за участие в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12.

 

Необходимите за попълване образци, утвърдени с Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, са публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел Важно/Конкурсни процедури/Правила и образци на заявления. Повече информация за конкурсите може да намерите в съответния раздел на сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд