Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обедини в едно общо производство две дисциплинарни дела срещу Мария Илиева Макрелова –Чернева – прокурор в Районна прокуратура – Своге

9 май 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обедини производството по дисциплинарно дело № 7/2018 г. и дисциплинарно дело № 10/2018 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Мария Илиева Макрелова–Чернева – прокурор в Районна прокуратура – Своге, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 7/2018 г.

Двете производства са висящи, имат за предмет сходни действия на прокурор Макрелова-Чернева и сочат извършване на един и същ вид дисциплинарно нарушение - действие или бездействие, включително нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което накърнява престижа на съдебната власт.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд