Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение влезли в сила решения на Върховния административен съд

9 май 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение влезли в сила решения на Върховния административен съд по дела срещу решение на Колегията за наложено дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ на Влади Асенов Цанков, следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура. Решение № 4723 от 12.04.2018 г. на Върховния административен съд – петчленен състав – II колегия по адм. дело № 1607/2018г. оставя в сила решението на тричленен състав на ВАС, с което е отменено решение по т. 2 от протокол № 3 от 18.05.2016 г. на Прокурорската колегия, с което на основание чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ на Влади Цанков е наложено дисциплинарно наказание за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 4 и т. 5 от ЗСВ.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд