Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи дати за събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител на Апелативна прокуратура - Варна и Окръжна прокуратура - Перник

9 май 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 06.06.2018 г. за дата, на която да се проведе събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител на Апелативна прокуратура – Варна и 15.06.2018 г. за изслушване на допуснатите кандидати в процедурата за избор на окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник.

До участие в изборната процедура за апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна са допуснати кандидатите: Вилен Стефан Мичев – и.ф. административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна, Стефка Георгиева Якимова – прокурор в Апелативна прокуратура – Варна и Владимир Чавдаров Станков – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна.

Кандидатите за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Перник са: Бисер Стефанов Кирилов – прокурор в СГП и Бисер Йорданов Михайлов – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд