Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи двама прокурори от заеманата длъжност

9 май 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи двама магистрати от заеманите от тях длъжности, считано от 11.05.2018 г.:

- на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – поради навършване на 65-годишна възраст, Илмен Борисов Замфиров от длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Плевен и

- на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 - подадена оставка, Николай Стоянов Георгиев от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд