Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши на място в по-горен ранг 14 прокурори, атестира 2-ма прокурори и един следовател

9 май 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Стела Стоянова Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас и Мая Сашкова Тончева – прокурор в Районна прокуратура – Левски, и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“. Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Мая Веселинова Велинова – следовател в Следствен отдел в СГП и прие на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решението прокурорите в СГП: Бойко Димитров Конакчийски, Снежана Ангелова Станчева, Илиян Горанов Рангелов, Милко Момчев Момчев, Клементина Александрова Паличева, Чавдар Веселинов Пастованов, Димитър Цветанов Хаджийски, Моника Георгиева Малинова, Георги Иванов Герасимов, Мариян Любенов Алексадров, Божидар Йорданов Качуров, Русалина Димитрова Михайлова, Светлана Георгиева Шопова и Любка Петрова Кръстева.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд