Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС предложи на Пленума на ВСС да се изиска информация от ГД „Охрана“ и да се обсъди охраната на съдебните сгради в присъствието на министъра на правосъдието

9 май 2018 година

Прокурорската колегия предложи на Пленума на ВСС да се изиска от главния директор на ГД „Охрана“ пълна информация за начина на изпълнение на задълженията по чл. 391, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ по отношение на всички съдебни сгради в страната, включително тази на специализираните органи на съдебната власт,  като се проведе обсъждане за начина, по който те се охраняват, в присъствието на министъра на правосъдието и след изслушване на главния директор. Решенията бяха взети след обсъждане на необходимостта от предприемане на действия за обезпечаване на сигурността на гражданите и магистратите във връзка с инцидент, при който подсъдим безнаказано е нанесъл побой на свидетел, непосредствено след приключване на заседание на Специализирания съд.

Обсъждането бе проведено по предложение на главния прокурор на Република България по повод писмо от административния ръководител на Специализираната прокуратура и доклад на прокурор Георги Мойсеев във връзка с инцидента на 26.04.2018 г. в сградата на ул. „Черковна“.

Коментирани бяха практическата липса на надеждна охрана на съдебната сграда – липса на адекватна реакция на инцидента, неработещи охранителни камери, несъответствие дори на минималните стандарти за сигурност. Поставен бе и въпросът за неизпълнението на законовите задължения от страна на Главна дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието по отношение на съдебните сгради в страната.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд