Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС не се произнесе по предложението на членове на ВСС за определяне на основно месечно възнаграждение на членовете на КАК, от квотата на действащите магистрати, равно на възнаграждението на съдия във ВКС/ВАС, съответно на прокурор във ВКП/ВАП

10 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет не взе решение по предложението  на Драгомир Кояджиков и Красимир Шекерджиев, за определяне на основно месечно възнаграждение на членовете на КАК от квотата на действащите магистрати, равно на възнаграждението на магистрати от върховните нива на съдилищата и прокуратурата, поради оттегляне на точката от вносителя Комисия „бюджет и финанси.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд