Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Стратегия за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия на ВСС и съдебната система

10 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Стратегия за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия на ВСС и съдебната система и създаде работна група, която да изработи конкретни предложения във връзка с прилагането ѝ. Работната група е в състав: Георги Кузманов, Боян Новански и Севдалин Мавров.

Стратегията включва инструменти за задействане на процеса на реновиране на сградите управлявани от ВСС и за подобряване на енергийните характеристики на използваните в тях сградни системи и електрически уреди. Изпълнението на Стратегията за енергийна ефективност от ВСС ще даде пример в това отношение на публичния сектор и ще демонстрира активността на съдебната система в изпълнението на законовите разпоредби и ще избегне възможността да търпи предвидените в закона санкции за непредприемане необходимите мерки за енергийна ефективност. Стратегията предлага ускоряване на темпа на провеждането на реконструкции на сгради на съдебната система чрез формулирането на обвързваща цел в това отношение, както и въвеждането на критерии за енергийна ефективност във връзка с разходите на съдебната система за енергия – електричество и горива.

Целите на Концепцията за енергийна ефективност на ВСС са интегрирани в общия контекст на държавната политика за ефективно и сигурно енергопроизводство и енергоспестяване, и Енергийната стратегия на Република България.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд