Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи свои представители в работната група към Министерство на правосъдието за извършване на цялостен преглед на глава трета „а“ „Разглеждане и решаване на делото в разумен срок“ от ЗСВ

10 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Атанаска Дишева и Светлана Бошнакова – председатели на комисиите „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към двете колегии, за участие в работната група към Министерство на правосъдието за извършване на цялостен преглед на глава трета „а“ „Разглеждане и решаване на делото в разумен срок“ от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд