Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС обобщения годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

10 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие обобщения годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. Докладът ще бъде включен в годишния доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит на ВСС за 2017 г., който ще бъде изпратен в Народното събрание и Сметната палата.

Обобщеният доклад ще бъде публикуван на интернет страницата на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд