Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС ще изслуша на 31.05.2018 г. главния директор на ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието във връзка с изпълнение на задълженията по чл. 391, ал. 3, т. 1 и т. 2 и ал. 4 от ЗСВ – дейността по охрана на органите на съдебната власт

10 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще изиска от главния директор на ГД „Охрана“ (ГДО) към Министерство на правосъдието пълна информация за начина на изпълнение на задълженията по чл. 391, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ – охрана на съдебните сгради в страната, в срок до 25.05.2018 г.

Решено бе на 31.05.2018 г. да се проведе заседание на Пленума, на което в присъствието на министъра на правосъдието да се изслуша главния директор на ГДО. На заседанието ще бъдат обсъдени изпълнението на задълженията по чл. 391, ал. 3, т. 1 и т. 2  и ал. 4 от ЗСВ от страна на ГД „Охрана“ по отношение на съдебните сгради в страната, вкл. на специализираните органи на съдебната власт. По време на обсъждането бе акцентирано върху необходимостта да се обсъдят организацията на работа, действията и дължимата реакция на служителите на дирекцията при изпълнение на служебните им задължения им по ЗСВ. Посочено бе, че режимът на охрана на 296-те съдебни сгради в страната е различен, като същият се извършва от служители на дирекцията, паралелно с използване на сигнално-охранителна техника; безприсъствено чрез сигнално-охранителна техника или не е осигурена каквато и да е охрана от ГДО.

Министърът на правосъдието Цецка Цачева съобщи, че на 14 април 2018 г. е проведена среща с административните ръководители на Специализирания наказателен съд и Специализираната прокуратура, на която е обсъден проблема с охраната на съдебната сграда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд