Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС ще изпрати на Министерство на правосъдието предложенията на постоянните комисии и обобщените предложения от органите на съдебната власт за сформиране на работна група

10 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет след проведено обсъждане реши отправените от постоянните комисии към Висшия съдебен съвет предложения за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, ведно с направеното обобщение на постъпилите становища от органите на съдебната власт да бъдат изпратени на Министерство на правосъдието, с цел сформиране на работна група.

Предложенията са свързани с института на командироването, атестирането на магистратите по новия ред, конкурсните процедури за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, както и за първоначално назначаване и повишаване в длъжност, както и конкурси за административни ръководители. Предлагат се промени и в разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, и такива насочени към синхронизиране на сроковете за обжалване на избора на административен ръководител и преодоляване на противоречия между чл. 81 и мл. 240 ЗСВ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд