Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Решения на Съдийската колегия на ВСС във връзка с участие в международни и национални срещи на представители на НСММСНДРБ

15 май 2018 година

Съдийската колегия на ВСС командирова Мариета Неделчева – съдия, заместник-председател на Специализирания наказателен съд, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст за участие в 24-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, за периода 22-25 май 2018 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия:

С решения от днес, Съдийската колегия одобри участието на съдиите  – членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела (НСММСНДРБ), както и председателите на апелативните съдилища или техен представител, при наличие на възможност да получат акредитация от страна на организаторите на срещата, да вземат участие в 50-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа за наказателни дела, която ще се проведе в периода 27-29.06.2018г. в гр. София, в рамките на Българското Председателството на Съвета на Европейския съюз. По време на срещата ще бъдат дискутирани принципи на европейското наказателно право и ще бъде поставен акцент върху Европейската заповед за разследване като основна форма за съдействие между държавите членки на ЕС. С тематичен приност в хода на срещата ще се включат Павлина Панова – заместник-председател на ВКС и председател на наказателна колегия, и Иванка Которова – национален член от страна на България в Евроджъст.

Колегията отправи покана до Миглена Тачева - директор на Националния институт на правосъдието, и  Ангелина Лазарова - национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, за съвместна среща с участието на членове на Съдийската колегия на ВСС, за обсъждане на възможностите за включване в учебната програма на НИП за 2018 г. на обучения и работни срещи на национално и регионално ниво, които да бъдат възложени на мрежата.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд