Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри изпълнението на препоръки от плановете за действие на Районен съд - Ботевград и Районен съд - Балчик във връзка с извършени одитни ангажименти за даване на увереност

17 май 2018 година

Пленумът на ВСС одобри изпълнението на препоръките т. 1.4 от плана за действие на Районен съд - Ботевград и на т. 1 от плана за действие на Районен съд - Балчик.

Плана за действие на Районен съд – Ботевград е приет с решение на Пленума по протокол № 17/01.06.2017 г. Последните действия по плана са изпълнени с превеждане по транзитната сметка на ВСС суми за начислени държавни такси в размер на 1 253 лв. и 10 861 лв. - суми с неустановен произход и предназначение, съхранявани по набирателната сметка на съда.

Председателят на Районен съд – Балчик в изпълнение по т. 1 от одобрения план е утвърдил актуализираната СФУК на съда и Наръчник за управление на интегрираната система за управление и контрол на съда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд