Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи стопанисването на сградата, в която се помещават Военен съд – Пловдив и Военно-окръжна прокуратура – Пловдив на председателя на Военния съд до изготвяне на съвместно предложение за разпределение на ползването

17 май 2018 година

Пленумът на ВСС възложи стопанисването на сградата, в която се помещават Военен съд – Пловдив и Военно-окръжна прокуратура – Пловдив на председателя на Военния съд. Възложено бе на двамата административни ръководители, в срок до 10.06.2018 г. да изготвят съвместно предложение за разпределение на помещенията между Военния съд и Военно-окръжната прокуратура. При неизпълнение решението на Пленума в указания срок ще бъде приложена разпоредбата на чл. 388, ал. 1 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд