Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изслуша главния прокурор на Република България и председателят на ВКС и прие докладите за 2017 г. за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи, както и на съдилищата

17 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 4 от ЗСВ изслуша главния прокурор на Република България – Сотир Цацаров и прие доклада за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата, и на разследващите органи през 2017 г.

На заседанието днес Пленумът на ВСС, на посоченото основание,  изслуша и председателя на ВКС – Лозан Панов и прие доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г.

На основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от ЗСВ докладите ще бъдат внесени в Народното събрание, ведно с пълния стенографски протокол от проведената дискусия по тях.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд