Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет определи свои представители в екипа на работната група към Министерство на правосъдието за транспониране на Директива /ЕС/ 2017/541, Директива /ЕС/ 2016/800, за Директива /ЕС/ 2016/1919

17 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Даниела Машева, Георги Кузманов и Красимир Шекерджиев за свои представители в екипа на работната група към Министерство на правосъдието за транспониране на Директива /ЕС/ 2017/541, Директива /ЕС/ 2016/800, за Директива /ЕС/ 2016/1919. Работната група е ангажирана с изработване на проекти на изменения и допълнения на НК, ЗИД НПК, а в случай на необходимост и на ЗИД на Закона за правната помощ, с които да се въведат в срок изискванията на приетите директиви на Европейския парламент и Съвета.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд