Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съкрати щатната численост на НИП, с 2 свободни щ. бр. за съдебни служители във връзка с увеличаване щатната численост на Специализирания наказателен съд

17 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 9 от ЗСВ, съкрати щатната численост на Националния институт на правосъдието с 2 свободни щ. бр. за съдебни служители във връзка с решение на Съдийската колегия от 15.05.2018 г. за увеличаване щатната численост на Специализирания наказателен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд