Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прекрати дисциплинарно дело № 6/2017 г. поради влязло в сила решение на Колегията, с което Мариян Марков е освободен от длъжност „съдия“. Дисциплинарният състав по дело № 46/2017 г. оттегли предложението си от дневния ред

22 май 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 6/2017 г. по описа на ВСС, поради влязло в сила решение на Съдийската колегия на ВСС – Решение № 2 по протокол № 2/17.01.2017 г., с което на Мариян Стефанов Марков е наложено дисциплинарно наказание „освобождаване от длъжност „съдия“.

Производството е образувано с решение по протокол № 12/21.03.2017 г. на Съдийската колегия, по предложение на ИВСС за налагане на дисциплинарно наказание на Мариян Марков – към момента на внасяне на предложението съдия в СРС, за допуснати от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ.

Дисциплинарният състав оттегли, от дневния ред на днешното заседание, произнасянето по дисциплинарно дело № 46 по описа на ВСС за 2017 г. срещу Даниела Красимирова Тошева, съдия в Софийски районен съд. Дисциплинарното дело е образувано по предложение от и.ф. председателя на СРС, за извършени дисциплинарни нарушения, изразяващи се в нарушаване на законоустановени срокове при изготвянето на съдебните актове.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд