Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие положителна комплексна оценка за дейността на Димана Йосифова – съдия в Софийски градски съд, за работата ѝ като инспектор в ИВСС за периода от 23.04.2012 г. до 14.03.2016 г.

22 май 2018 година

Съдийската колегия на ВСС прие, на основание чл. 23, ал. 1 от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на главния инспектор и на инспекторите в ИВСС във връзка с чл. 50, ал. 2 от ЗСВ, положителна комплексна оценка за дейността на Димана Николова Йосифова – съдия в Софийски градски съд, за работата ѝ като инспектор в ИВСС за периода от 23.04.2012 г. до 14.03.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд