Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС командирова за участие в Пленарна сесия на Съвместния надзорен орган на Евроджъст националния представител на Република България

22 май 2018 година

Съдийската колегия на ВСС командирова за участие в Пленарна сесия на Съвместния надзорен орган на Евроджъст, за периода 07.06.2018 г. – 09.06.2018 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия Павлина Панова – заместник-председател на ВКС и председател на наказателната колегия и национален представител на Република България в Съвместния надзорен орган на Евроджъст.

Съдия Панова е определена за национален представител на Република България в Съвместния надзорен орган на Евроджъст с решение на ВСС от 04.07.2007 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд