Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение доклад от Галя Маринова – съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново и член на НСМГТДРБ за участието ѝ в 69-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

22 май 2018 година

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение доклада от Галя Маринова – съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 69-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 20 април 2018 г. в Брюксел, Белгия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд