Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без разглеждане жалбата от Марина Михайлова – съдия във Върховния административен съд срещу отказ на председателя на АВС да ѝ бъде разрешен платен годишен отпуск, на основание чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от КТ

22 май 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без разглеждане жалбата от Марина Михайлова – съдия във Върховния административен съд срещу отказ на председателя да ѝ бъде разрешен платен годишен отпуск, на основание чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда. Правомощията на Съдийската колегия са регламентирани в чл. 30, ал. 5 от ЗСВ и разглеждането на спорове по Кодекса на труда е извън нейната компетентност.

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд