Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС наложи на Милена Даскалова – прокурор в Районна прокуратура – Варна дисциплинарно наказание „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от една година“

23 май 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Милена Боева Даскалова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, а към момента на извършване на дисциплинарното нарушение, заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Варна, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от една година“ за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ във вр. с чл. 4.4, чл. 5.5, чл. 5.6, чл. 5.7, чл. 5.8, както и специфично правило за етично поведение на административни ръководители с оглед заемана ръководна длъжност по чл. 8.6 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд