Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение влязло в сила решение на Административен съд – Ловеч за отменена заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Габрово за обръщане на внимание на прокурор Милчо Генжов

23 май 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение №48/21.03.2018 г. постановено по адм. дело № 128/2017 г. по описа на Административен съд – Ловеч и влязло в сила на 11.04.2018 г., с което се отменя заповед № 29/02.02.2017 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Габрово, с която е обърнато внимание на Милчо Иванов Генжов – прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд