Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение решения на ВАС във връзка с отменена заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Ихтиман за порицаване на прокурор Аделина Банкова

23 май 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 5097/19.04.2018 г. на Върховен административен съд – петчленен състав – II колегия по адм. дело № 108/2018 г. и решение № 15108/08.12.2017 г. на Върховен административен съд – шесто отделение по адм. дело № 1417/2017 г., с което се отменя решението по т. 6 от протокол № 16/12.10.2016 г. от заседание на Прокурорската колегия на ВСС и потвърдената с него заповед № 103/26.07.2016 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Ихтиман за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ на прокурор Аделина Любомирова Банкова.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд