Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение решения на ВАС, с които се отхвърля жалбата на Райна Петкова Бачева – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград срещу наложеното ѝ дисциплинарно наказание

23 май 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 5089/19.04.2018 г. на Върховен административен съд – петчленен състав – II колегия по адм. дело № 806/2018 г. и решение № 13635/09.11.2017 г. на Върховен административен съд – шесто отделение по адм. дело № 5954/2017 г., с което се отхвърля жалбата на Райна Петкова Бачева – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, срещу решение по т. 1 от протокол № 16/19.04.2017 г. за налагане на дисциплинарно наказание 4намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от 6 месеца“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд