Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия изслуша двама прокурори поради постъпили възражения срещу изготвените им атестационни оценки, атестира един прокурор и повиши на място в по-горен ранг осем прокурори

23 май 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Владислав Димитров Томов и Марин Дочев Маринов – прокурори в Районна прокуратура – Варна, поради постъпили възражения срещу изготвените им комплексни оценки за извънредно атестиране. Прокурорската колегия уважи възражението прокурорите и възложи на Комисията по атестирането и конкурсите да изготви нови комплексни оценки.

Прокурорската колегия остави без уважение възражението на Стамен Стаматов – прокурор в Районна прокуратура – Варна, проведе на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране и прие комплексна оценки „Добра“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решенията Кремена Пламенова Господинова-Димитрова, Искра Трайкова Билярска – прокурор в Окръжна прокуратура – София, Ралица Димитрова Първанова – прокурор в Софийска районна прокуратура, Даниела Димитрова Методиева, Емил Иванов Павлов – прокурор в Районна прокуратура – Дупница, Емилия Бисерова Моллова – прокурор в Районна прокуратура – Момчилград, Даниела Борисова Бонев – прокурор в Районна прокуратура – Своге, Десислава Тенкова Калайджиева – прокурор в Района прокуратура – Стара Загора, Вихра Милкова Къдринска – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Чепеларе.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд