Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители на Окръжна прокуратура – Смолян, Районна прокуратура – Плевен и Районна прокуратура - Средец

23 май 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във вр. с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители на Окръжна прокуратура – Смолян, Районна прокуратура – Плевен и Районна прокуратура – Средец.

Мандатът на настоящия административен ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян изтича на 29.07.2018 г., другите две длъжности са свободни.

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в „Държавен вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител, ведно с изискуемите документи. Решението на Прокурорската колегия ще се обнародва в „Държавен вестник“ и ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд