Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи двама прокурори и двама следователи от заеманите длъжности длъжност и преназначи Велина Петрова - заместник-административен ръководител на Районна прокуратура – Русе на длъжност „прокурор“

23 май 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Лидия Георгиева Георгиева от заеманата длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, считано от 28.05.2018 г.

Поради подадени оставки, Колегията, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 освободи от заеманите длъжности:

- Данаил Богданов Шостак – прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен, считано от 01.06.2018 г.;

- Бойко Василев Живков – прокурор в Районна прокуратура – Димитровград, считано от 04.06.2018 г. и

- Велчо Наделиев Велков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас.

Във връзка с подадена оставка Прокурорската колегия, на основание чл. 160 във вр. с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, освободи Велина Петрова Петрова – прокурор в Районна прокуратура – Русе, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор“ на Районна прокуратура – Русе, считано от датата на вземане на решението и я върна на заеманата преди това длъжност „прокурор“ в същата прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд