Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС предложи на Пленума на ВСС да разкрие една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Мездра чрез съкращаване на една щ. бр. в Районна Прокуратура - Русе

23 май 2018 година

Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да съкрати щатната численост на Районна прокуратура Русе с една свободна длъжност „прокурор“, като разкрие съответно една длъжност в Районна прокуратура – Мездра, считано от датата на вземане на решението. Увеличаването на щатната численост на Районна прокуратура – Мездра се налага с оглед необходимостта от устройване на подалия оставка административен ръководител, който е заявил желание да остане в същия орган на съдебната власт, където е бил назначен преди избирането му.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд