Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи чрез жребий един резервен член на изпитната комисия за младши следователи в края на обучението им в НИП

23 май 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий Мария Лалова– съдия в Апелативен съд – София - наказателно отделение, за резервен член на изпитната комисия за младши следователи в края на обучението им в Националния институт на правосъдието. Съдия Великова е определена на мястото на Деница Красимирова Петрова – съдия в Окръжен съд - Добрич, която е подала заявление за отвод.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд