Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС спря производството по молбата от полк. Антон Мицов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – София до произнасяне на Конституционния съд за противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

23 май 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет спря, на основание чл. 54, ал. 1 от АПК, производството по подадената молба от полковник Антон Иванов Мицов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – София до произнасяне на Конституционния съд с решение по конституционно дело № 1/2018 г., образувано по искане на Петчленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

Полковник Антон Мицов е подал заявление за назначаване на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура или Окръжна прокуратура –София, Специализирана прокуратура, Окръжна прокуратура – Благоевград, въз основа на участието му в обявени през 2015 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд