Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи и.ф. председателя на Административен съд – Кюстендил на длъжност „съдия“

29 май 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи, на основание чл. 169, ал. 5, във връзка с параграф 2015, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ, Галина Атанасова Стойчева, на длъжност „съдия“ в Административен съд – Кюстендил, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител – председател на Административен съд – Кюстендил.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд