Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия отложи произнасянето по конкурса за първоначално назначаване в апелативните съдилища – наказателна колегия, чието прекратяване (решение на Съдийската колегия по пр. № 10/28.06.2016 г.) е отменено с решение на ВАС

29 май 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложението за довършване на конкурсната процедура във връзка с влязло в сила решение № 262/09.01.2016 г. по адм. дело № 8212/2016 г. на Върховния административен съд за отмяна на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 10/28.06.2016 г. за прекратяване на конкурс за първоначално назначаване в апелативните съдилища – наказателна колегия.

Отлагането е във връзка с постъпили на 28.05.2018 г. становища от двама класирани кандидати, с приложена съдебна практика. На предходното си заседание Колегия отложи произнасянето по конкурсната процедура, за да се окомплектова преписката с всички материали по нея.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд