Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС обсъди изпълнението на задълженията на ГД „Охрана“ по охрана на съдебните сгради в страната, включително на специализираните органи на съдебната власт

31 май 2018 година

Пленумът на Висшият съдебен съвет обсъди начина на охрана на съдебните сгради в страната и конкретно на специализираните органи на съдебната власт, в присъствие на министъра на правосъдието, след като изслуша главния директор на ГД „Охрана“ главен комисар Георги Жеков. Дискусията бе насрочена с решение на Пленума по протокол № 13 от 9 май 2017 г. във връзка с инцидент, възникнал в сградата на Специализирания наказателен съд на 26.04.2018 г., непосредствено след приключване на заседание по наказателно дело. Въз основа на получената информация и събраните документи и факти ще бъде изработено решение, което ще се предложи за приемане на следващо заседание на Съвета.

Главният прокурор Сотир Цацаров постави пред комисар Жеков въпроси относно видеонаблюдението на сградата на специализираните съдебни органи, проверката за оръжие и достъпа на лична охрана на подсъдими в двора ѝ, както и за общата организация на охрана на съдебните сгради в страната. Той изрази мнение, че съществува проблем с изпълнението на задълженията на ГД „Охрана“ за сградите, където не може да осигури физическа охрана и постави въпроса, доколко е нормално СОТ на съдебни сгради да бъде отдадено на търговска фирма.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев поиска информация дали са предприети организационни мерки между ГД „Охрана“ и административните ръководители на специализираните органи на съдебната власт за подобряване на охраната на сградата на ул. Черковна. Огнян Дамянов - член на ВСС попита за получаваните от служителите на ГД „Охрана“ възнаграждения за допълнителен труд и защо този ресурс не се използва за разкриване на нови щатни бройки за служители. Лозан Панов - председателят на ВКС постави въпроси, свързани с охраната на Съдебната палата.

Министърът на правосъдието Цецка Цачева съобщи, че в момента се изготвят промени във вътрешните правила за охрана на сградата на ул. Черковна, които се съгласуват с административните ръководители на специализираните съдилища и прокуратури, както и на ДИКСИ, които да осигурят по сигурна охрана на обекта. Тя уточни, че са пренасочени 88 хил. лв. за видеонаблюдение на преминаващите в района автомобили. Според министъра съществуват вътрешно-организационни резерви за трансформиране на щатни бройки от общата администрация на Дирекцията за служители, ангажирани в охранителната дейност. Г-жа Цачева посочи, че проблемите с видеонаблюдението в съдебните сгради е свързано с изясняване на собствеността на тези съоръжения, което се прави в момента между Министерство на правосъдието и ВСС. Тя се ангажира със следващата бюджетна процедура да се търси решение на проблема със съкратения щат на ГД „Охрана“ и увеличаване на нейните задължения чрез последните промени на ЗСВ.

Главен комисар Жеков обърна внимание, че охраната на съдебните сгради представлява цялостен комплекс от организационни мероприятия, включващ технически средства, персонал за тяхното обслужване и жива охрана. Той посочи като основни проблеми недостатъчната щатна обезпеченост на ГД „Охрана“, необходимост за изясняване на спорни въпроси по собствеността на системите за сигурност в съдебните сгради, както и за актуализация на поднормативната уредба по тяхната охрана. Според него е наложително увеличаване на щатната численост на ГД „Охрана“ с 689 служители.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд