Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС оптимизира щатната численост на Районна прокуратура – Мездра и Окръжен съд – Пловдив във връзка с преназначаване на административните им ръководители

31 май 2018 година

Пленумът на ВСС оптимизира щатната численост на Районна прокуратура – Мездра и Окръжен съд – Пловдив във връзка с преназначаване на бившите им административните ръководители. С решения от днес, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, Пленумът съкрати щатната численост на Районна прокуратура Русе и Окръжен съд – Добрич, с по една свободна длъжност „прокурор“ и „съдия“ и разкри съответно по една длъжност в Районна прокуратура – Мездра и Окръжен съд – Пловдив, считано от датата на вземане на решението.

Увеличаването на щатната численост на Районна прокуратура – Мездра се налага с оглед необходимостта от устройване на подалия оставка административен ръководител, който е заявил желание да остане в същия орган на съдебната власт, където е бил назначен преди избирането му.

Разкриването на нова щатна длъжност в Окръжен съд – Пловдив е във връзка с преназначаването на Веселин Ханджиев – председател на Окръжен съд – Пловдив, поради изтеклия му мандат на 29.04.2018 г. С решение на Съдийската колегия от 17.04.2018 г. и при липса на свободни длъжности Ханджиев е възстановен на незаета конкурсна длъжност „съдия“, на която трябва да встъпи назначеният кандидат, от конкурс за първоначално назначаване.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд