Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства заложени в инвестиционната програма на ВСС за 2018 към 30.04.2018 г.

31 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства заложени в инвестиционната програма на ВСС за 2018 г. от органите на съдебната власт по параграф „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ към 30.04.2018 г.

Размерът на утвърдените средства за 2018 г. е 15 863 808 лв., като към 30.04.2018 г. са изразходени 365 793 лв. Най-висок е размерът на изразходените средства от Окръжен съд – Търговище – 187 206 лв. От бюджета на ВСС са изразходени 162 759 лв., а отчетените разходи от Окръжен съд – Разград са в размер на 15 828 лв.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд