Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри разходите за командироване на членовете на Съвета, председателя на ВАС, главния прокурор на Република България, директора на НИП и главния инспектор на ИВСС за първото тримесечие на 2018 г.

31 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри разходите за командироване на членовете на Съвета, председателя на Върховния административен съд, главния прокурор на Република България, директора на Националния институт на правосъдието и главния инспектор на ИВСС за първото тримесечие на 2018 г. През отчетния период са изплатени общо командировъчни пари в размер на 5 757 лв. За посочения период не е обобщена информацията за изразходването на командировъчни пари на членовете на ВСС, участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности по европейски и международни програми.

На заседанието си днес, Пленумът на ВСС прие за сведение и информацията от председателя на Върховния касационен съд, според която не са му изплащани средства за командировки за първите три месеца на годината.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд