Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изиска от ръководителите и координаторите на проектите, по които Съветът е бенефициент или партньор подробна справка за изпълняваните проекти

31 май 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изиска от ръководителите и координаторите на проектите, по които ВСС е бенефициент или партньор, в едномесечен срок от приемане на настоящото решение да представят подробна справка, съдържаща информация относно целите на проекта, очаквани резултати, бюджет на проекта, предвидени, изпълнени и непосредствено предстоящи дейности, сключени договори и издадени заповеди за възлагане на допълнителни задължения, извършени плащания, констатирани рискове и трудности при изпълнение на проекта.

Пленумът възложи на дирекция „Вътрешен одит“ към ВСС да извърши вътрешен одит в отдел „Европейски и международни проекти и програми“ с цел установяване съответствието на дейността му с Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация и приетите от ВСС и главния секретар на ВСС вътрешни правила. Докладът трябва да бъде представен в едномесечен срок от приемане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд