Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс и прие становище във връзка с проекта на ЗИД на Закона за защита на личните данни

31 май 2018 година

Пленумът на ВСС съгласува проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, на основание чл. 30, ал. 2, т. 13 от ЗСВ.

Членовете на ВСС единодушно приеха  становище във връзка със Закона за защита на личните данни и предоставено становище на Комисията за защита на личните данни, касаещо точното и еднакво прилагане на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, и проект на решение на Министерски съвет за одобряване на проект на закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд