Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС задължи ползващите жилища на съдебната власт да подадат декларации в 30-дневен срок

31 май 2018 година                            

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди образците на заявление за настаняване в жилища от жилищния фонд на ВСС и декларация, на основание чл. 16, ал. 3 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавно собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди. Правилата са приети от Пленума на ВСС с решение по протокол № 12/26.04.2018 г. ,т. 56.

Пленумът задължи всички лица в страната, които са настанени в жилища от жилищния фонд на ВСС да подадат декларация – приложение 2, в 30 дневен срок от приемане на решението.

Утвърдените образци на заявление – приложение 1, и декларация – приложение – 2, ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд