Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Създаване на форум за дигитално правосъдие

Проектен фиш

Доклад от Олга Керелска и Калина Чапкънова – членове на Висшия съдебен съвет,  от участие във „Форум на Европейската мрежа на съдебните съвети за дигитално правосъдие. Встъпителна среща и първи годишен семинар“, проведени в периода 3-4 май 2018 г., гр. Амстердам, Кралство Нидерландия

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд