Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители на осем съдилища в страната

5 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2, във вр. с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт откри процедури за избор на административни ръководители на Окръжен съд – Перник, Районен съд – Дряново, Районен съд – Дупница, Районен съд – Девня, Районен съд – Ивайловград, Районен съд – Първомай, Специализирания наказателен съд и Окръжен съд - Габрово.

Решението е във връзка с изтичащия мандат на настоящите административни ръководители на Окръжен съд – Перник на 01.08.2018 г., Окръжен съд – Дряново на 01.08.2018 г., и Окръжен съд – Дупница на 19.07.2018 г.

Длъжността „административен ръководител“ в Специализирания наказателен съд е свободна, считано от 04.06.2018 г., когато е подписан от досегашния председател Георги Ушев „Акт за заемане на длъжността „административен ръководител – председател“ на Апелативния специализиран наказателен съд“.

В Окръжен съд – Габрово длъжността се освобождава през месец август, предвид предстоящото пенсиониране на административния ръководител.

В останалите четири съдилища длъжностите са свободни.

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в „Държавен вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител, ведно с изискуемите документи. Решението на Съдийската колегия ще се обнародва в „Държавен вестник“ и ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд